Godišnja financijska izvješća

Priprema i sastavljanje propisanih godišnjih financijskih izvješća u zakonski propisanim obrascima te predaja istih elektronskim putem.

 


Pročitaj višeBrzi upit

Propisana godišnja izvješća

Priprema propisanih obrazaca:

- bilanca stanja - obrazac POD-BIL,

- račun dobiti i gubitka - obrazac POD-RDG,

- izvještaj o novčanom tijeku po direktnoj ili...


Pročitaj višeBrzi upit