top of page

GDPR

OBAVIJEST U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Svrha ove Obavijesti u vezi obrade osobnih podataka je informirati Vas, kao poslovnog partnera (kupca, dobavljača) ili potencijalnog poslovnog partnera (korisnika internet stranica) o obradi osobnih podataka koju prodvodi MI-NI d.o.o.

MI-NI d.o.o., Zagreb, Smičiklasova 21/II, OIB 57218548209 (dalje u tekstu: Društvo), u svojstvu voditelja obrade prikuplja osobne podatke druge ugovorne strane te potencijalnih poslovnih partnera zainteresiranih za proizvode Društva.
Društvo se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu Društvo sukladno odredbama čl. 13 i 14. Opće uredbe daje slijedeće obavijesti: 
Društvo prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu sastavljanja i ispunjenja ugovora o isporuci robe, ugovora o pružanju usluga, radi dostava obavijesti o promjenama cijena i novitetima u ponudi te povremenih marketinških akcija. Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju na temelju legitimnog interesa Društva, a u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovornih odnosa, te u svrhu obavještavanja o promjenama cijena, novitetima u ponudi i povremenih marketinških aktivnosti. 
Podaci koji se prikupljaju u navedene svrhe su: 
– u slučaju fizičkih osoba: ime i prezime, adresa, OIB, e-mail adresa i broj telefona/mobitela,
– u slučaju pravnih osoba: ime i prezime kontakt osobe (direktora i/ili djelatnika pravne osobe zaduženog za kontakt sa Društvom) radno mjesto, e-mail adresa, broj službenog telefona/mobitela. 
Prikupljene podatke Društvo koristi isljučivo u svrhe u koje su prikupljene. 
Prikupljeni podaci mogu se dostavljati nadležnim tijelima sukladno odredbama primjenjivih propisa. Prikupljeni podaci se ne izvoze izvan EU. 
Prikupljeni podaci zadržavaju se u rokovima propisanim pozitivnim propisima (porezni i računovodstveni propisi), a podredno na rok od 6 mjeseci računajući od isteka zastarnog roka za ostvarenje prava i obveza Društva.
Društvo poštuje prava ispitanika čiji se osobni podaci prikupljaju. 
Ispitanici imaju pravo: 
(i) biti informirani o obradi osobnih podataka;
(ii) pravo zahtijevati pristup svojim osobnim podacima;
(iii) pravo zahtijevati ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka;
(iv) pravo na prigovor na obradu osobnih podataka;
(v) pravo zahtijevati prenosivost osobnih podataka. 
Ispitanici navedena prava ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva na adresu MI-NI d.o.o., Smičiklasova 21, 10000 Zagreb kao voditelja obrade ili na mail adresu: info@mi-ni.hr

(vi) pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

bottom of page